Blog

Wygrana z Santander Bank Polska S.A w SO w Warszawie

Czerwiec 2021 r. należy do nas! Z ogromną satysfakcją informujemy o uzyskaniu kolejnego korzystnego wyroku przez naszą Kancelarię w sprawie frankowej. W dniu 11 czerwca 2021 r. w sprawie IV C 2361/20 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 34 456,11 zł oraz 74 824,14 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Santander Bank Polska S.A. oraz ustalił nieważność umowy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W niniejszej sprawie pozew wpłynął do sądu w czerwcu 2020 roku. Korzystny wyrok na rzecz sprawie frankowej na rzecz naszych Klientów został wydany dokładnie rok po wniesieniu sprawy, co w przypadku postępowań prowadzonych przez Sądy Warszawskie jest wyjątkowo krótkim terminem.

Czytaj dalej Wygrana z Santander Bank Polska S.A w SO w Warszawie

Nieważność umów frankowych – brak uchwały Sądu Najwyższego

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy Iza Cywilna miał podjąć uchwałę w sprawie kredytów we franku szwajcarskim (CHF). Przedmiotowa uchwała miała zapaść po długiej, kilkumiesięcznej przerwie, od ostatniego podjętego przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcia w sprawie tzw. kredytów frankowych. Z uwagi na mnogość orzeczeń sądów powszechnych, które w zdecydowanej większości orzekają na korzyść kredytobiorców, można było spodziewać się, że Sąd Najwyższy podejmie kompleksową, wiążącą uchwałę, która potwierdzi dotychczasową jednolitą linię orzeczniczą, co nie tylko rozwiałoby pozostałe w kwestii kredytów frankowych wątpliwości, ale również pozwoliłoby na sprawniejsze i szybsze orzekanie sądów powszechnych w tych sprawach.

Niestety do podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy nie doszło. Zamiast rozstrzygnąć w przedmiocie kredytów we franku szwajcarskim, Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej Nieważność umów frankowych – brak uchwały Sądu Najwyższego

Nasza Kancelaria kolejny raz wygrywa z Getin Noble Bank S.A. – Kredyt frankowy nieważny – prawomocny wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria ponownie wygrała z Getin Noble Bank S.A. Sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem w Katowicach. Spór dotyczył umowy kredytu indeksowanego do waluty szwajcarskiej zawartej we wrześniu 2008 roku. Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt I ACa 1044/19 przychylając się do naszej argumentacji ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego,  a zarazem zasądził  na rzecz naszej Klientki kwotę w wysokości 3.366,57 zł oraz 10.800,00 zł kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu frankowego zawierała postanowienia kształtujące obowiązki kredytobiorcy w sposób niejednoznaczny, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała jego interes.

Sąd podzielił prezentowane w pozwie stanowisko, iż zawarta pomiędzy stronami umowa zawiera szereg niedozwolonych klauzul umownych, jest nieważna i nie wiąże naszej Klientki jako konsumenta.

Czytaj dalej Nasza Kancelaria kolejny raz wygrywa z Getin Noble Bank S.A. – Kredyt frankowy nieważny – prawomocny wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach

Nie tylko frankowicze wygrywają! Wygrana naszej Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 8 kwietnia 2021 sygn. akt. I C 45/21

Dzisiaj chwalimy się nieco inną niż zwykle wygraną sprawą z Bankiem Getin Noble Bank S.A. W dniu 5 stycznia 2021 r. trafił do naszej kancelarii klient banku Getin Noble Bank. S.A. wraz z nakazem zapłaty na kwotę 268. 564, 70  zł. Termin na wniesienie sprzeciwu od wydanego nakazu upływał w dniu 6 stycznia 2021 r., a ponieważ było to święto Trzech króli istniała możliwość jego złożenia w dniu 7 stycznia 2021 r. Sprawą nie chciały się z zająć inne kancelarie w Częstochowie, do których klient się udał. Pomimo, iż sprawa wydawała się ryzykowna budząca szacunek determinacja klienta ostatecznie zaważyła na decyzji co do podjęcia się sprawy.

W złożonym pozwie Bank domagał się zapłaty kwoty 268. 564, 70 zł w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu i zawartej ugody.

Czytaj dalej Nie tylko frankowicze wygrywają! Wygrana naszej Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 8 kwietnia 2021 sygn. akt. I C 45/21

Kolejna wygrana kancelarii z PKO BP – unieważnienie kredytu frankowego (umowa „własny kąt hipoteczny”)

Dzielimy się kolejną wygraną naszej Kancelarii tym razem przeciwko PKO BP S.A. W dniu 9 czerwca 2021  roku  w sprawie I C 452/20 Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej z pozwanym bankiem oraz zasądził na rzecz naszych klientów ponad 63 tys. zł.

Sad uznał, że zawarta przez strony umowa kredytu była od początku nieważna. A co za tym idzie świadczenia spełnione przez naszego Klienta w wykonaniu umowy były świadczeniami nienależnymi (nie należały się Bankowi). Ponadto Sąd w niniejszej sprawie zwracał uwagę na rażące naruszenie interesów naszego Klienta przez Bank.

Czytaj dalej Kolejna wygrana kancelarii z PKO BP – unieważnienie kredytu frankowego (umowa „własny kąt hipoteczny”)

!!! Wygrane naszej Kancelarii z firmą pożyczkową Profi Credit !!!

„Unieważnienie pożyczki”, „oddłużanie” „wygrana z Profi Credit” określenia te na pierwszy rzut oka wyglądają jak populistyczne hasła kojarzące się z reklamą nierealnej usługi. Nasze liczne sukcesy potwierdzają, że tak nie jest. W ostatnim czasie nasza kancelaria wygrała wiele  spraw z firmą Profi Credit, w tym m.in. w wyrokach zapadłych przed:

– Sądem Rejonowym w Częstochowie  pod sygn. akt I C 1023/20,

– Sądem Rejonowym w  Zawierciu pod sygn. akt I C 885/20,

– Sadem Okręgowym w Częstochowie  pod sygn. akt VI Ca 311/21,

– Sadem Okręgowym w Częstochowie  pod sygn. akt VI Ca 1192/20,

– Sadem Okręgowym w Częstochowie  pod sygn. akt VI Ca 1145/20,

– Sadem Okręgowym w Częstochowie  pod sygn. akt VI Ca 841/20,

– Sadem Okręgowym w Częstochowie  pod sygn. akt  VI Ca 677/20.

Czytaj dalej !!! Wygrane naszej Kancelarii z firmą pożyczkową Profi Credit !!!

Kolejny sukces naszej Kancelarii. Wygrana z Bankiem – unieważnienie kredytu frankowego zawartego z Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

W dniu 24.02.2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie  wydał wyrok w sprawie przeciwko S.A., sygn. akt I C 60/20, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) jest nieważna. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Ponadto Sąd wskazał, że pozwany Bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego i poprzez to naruszył  art. 385 1 k.c.  Sąd po zebraniu materiału dowodowego miał pewność, że zasady ustalone w umowie kredytu zostały sformułowane niejednoznacznie i że nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, tym samym naruszając dobre obyczaje oraz rażąco naruszając interesy konsumenta.

Podkreślono również, że to Bank kształtował prawa i obowiązki kredytobiorców jednostronnie stosując przeliczenia bez odpowiedniej informacji dla konsumenta, co skutkowało niekorzystnym ukształtowaniem jego sytuacji.

Czytaj dalej Kolejny sukces naszej Kancelarii. Wygrana z Bankiem – unieważnienie kredytu frankowego zawartego z Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

Kolejna wygrana Kancelarii  Grzegorza Ledwonia z PKO BP S.A. – Spłacony kredyt również nieważny !!

Miło nam poinformować, że kolejna sprawa frankowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. została prawomocnie wygrana przez naszą Kancelarię.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczyła kredytu, który klienci spłacili w całości w 2015 r. zgodnie z umową. Tyle, że płacąc kredyt zgodnie z umową w rzeczywistości nadpłacili to co się prawnie należało Bankowi.

Czytaj dalej Kolejna wygrana Kancelarii  Grzegorza Ledwonia z PKO BP S.A. – Spłacony kredyt również nieważny !!

Wygrana Kancelarii z mBankiem S.A.

Mamy powody do zadowolenia, ponieważ w dniu 17 czerwca 2021 roku w sprawie o sygn. akt I C 23/21 wydany został wyrok na rzecz naszych Klientów przez SO w Częstochowie ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. oraz zasądzający na rzecz klientów naszej kancelarii ponad 120 tys. zł. W sprawie wykazywaliśmy, że pozwany Bank stosował  szereg tzw. niedozwolonych klauzul umownych.

Czytaj dalej Wygrana Kancelarii z mBankiem S.A.

Roszczenia banku z tytułu opłaty za korzystanie z kredytu oddalone

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Klienci ING Banku nie będą musieli zwracać kosztów opłaty z tytułu korzystania z kredytu. Skutkiem wydanego w ubiegłym tygodniu orzeczenia  może  być  lawina nowych pozwów kierowanych do sądów ze strony frankowiczów. Sąd pochylił się nad sprawą, która dotyczyła kredytu hipotecznego indeksowanego do franka z 2008 r. o wartości 125 tys. zł. i orzekł w sprawie roszczenia banku o zwrot opłaty za korzystanie z kredytu w wysokości  48 tys. zł. Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sąd Okręgowy w Białymstoku po raz kolejny podtrzymał oddalenie roszczenia banku. Powyższy wyrok ma znaczenie symboliczne i najpewniej będzie miał realny wpływ na orzeczenia innych sądów w tej materii. Wystąpienie banku z takim roszczeniem według kredytobiorców ma zniechęcić przed składaniem kolejnych pozwów przeciwko bankom. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że również kolejne wyroki będą korzystne dla kredytobiorców frankowych. Zapraszamy na stronę kancelarii https://ledwon-kancelaria.pl/  Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych.