Wygrana z PKO BP S.A. w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Dnia 18.09.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Czytaj dalej Wygrana z PKO BP S.A. w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Kolejny sukces Kancelarii! Prawomocna wygrana z mBank S.A.!! Umowa kredytu frankowego nieważna!

Dnia 25 sierpnia 2023 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 2281/22 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 430/21 utrzymał w mocy rozstrzygnięcie zapadłe przed Sądem I instancji. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF z 2008 roku. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Jest to kolejna sprawa, w której Sąd prawomocnie potwierdza nieważność kredytu frankowego naszych Klientów.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Prawomocna wygrana z mBank S.A.!! Umowa kredytu frankowego nieważna!

Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego !! Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku!

Dnia 22.08.2023 r.  przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym  dla klientów naszej kancelarii zapadł na posiedzeniu niejawnym kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 807/22 Sąd uwzględnił powództwo Klientów kancelarii w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Czytaj dalej Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego !! Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z mBank z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości! Wyrok już po 5 miesiącach !!!

Dnia 24.08.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 183/23 ustalono, że zawarta z mBank S.A umowa kredytu jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 194.437,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z mBank z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości! Wyrok już po 5 miesiącach !!!

Kolejny sukces!!! Wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie!

Dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym  dla Klientów naszej kancelarii zapadł na posiedzeniu niejawnym  kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 810/22 Sąd uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez mBank S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” z 2008 roku.

Czytaj dalej Kolejny sukces!!! Wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie!

Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!!!

Dnia 31 lipca 2022 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 3009/22  zapadł  prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 20 października 2022 r., sygn. akt I C 147/22  utrzymał unieważnienie kredytu frankowego w mocy i  zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100,00 zł. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Santander Consumer Bank S.A. z 2008 r. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Postanowienia zawarte w umowie kredytowej  bezsprzecznie kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców  jako konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotową umowę należało uznać za nieważną.

Czytaj dalej Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!!!

Bank chciał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału !!!Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu!!!

Wyrokiem z dnia 28.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie pod sygn. I C 154/23 oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko naszym Klientom, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził Radca prawny Grzegorz  Ledwoń. Czytaj dalej Bank chciał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału !!!Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu!!!

Umowa frankowa nieważna!  Kolejna wygrana z Bankiem Millennium !

W dniu 14 lipca 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt XXVIII C 18545/22  Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny uwzględnił powództwo Klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego   indeksowanego z 2005 r.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 279.705,45 zł  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości podwójnej stawki minimalnej tj. w wysokości 22.617,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Umowa frankowa nieważna!  Kolejna wygrana z Bankiem Millennium !

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych !! Frankowicze nie płacą rat !!!

W okresie od dnia 15.06.2023 – dotychczas nasza Kancelaria uzyskała 45 postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toczących się sprawach frankowych. W wyniku uzyskanych zabezpieczeń obowiązek płatności rat kredytów został wstrzymany na czas trwania procesu.

Czytaj dalej Zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych !! Frankowicze nie płacą rat !!!

Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. !!  Kredyt frankowy nieważny!!! 

Dnia 22.06.2023 r. przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie,  Wydziałem I Cywilnym w sprawie pod  sygn. akt  I C 1156/19  zapadł wyrok w sprawie naszych klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – umowa została unieważniona !!

W sprawie pod sygn. akt I C 1156/19 przeciwko Bankowi Millennium S.A. Sąd Okręgowy Warszawa– Praga w Warszawie uznał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna  i zasądził  od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 339.239,53 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. !!  Kredyt frankowy nieważny!!!