Odzyskiwanie zawyżonej prowizji przy pożyczkach

 

Zaciąganie tak zwanych chwilówek to coraz poważniejszy problem. Parabanki oferują swoim klientom udzielanie pożyczek bez zbędnych formalności w bardzo szybki i nieskomplikowany sposób, czym bardzo do siebie przyciągają. Najczęściej decydują się na nie osoby zmagające się z trudną sytuacją finansową, którzy w banku nie mogliby liczyć na udzielenie kredytu czy pożyczki.

Wobec pożyczkobiorcy nie zachodzi proces weryfikacji informacji zawartych w formularzach, co sprawia że pożyczka jest dostępna dla większości osób. Proces pożyczkowy przebiega bardzo sprawnie jednak później klienci prarabanków mierzą się z problemem terminowej i regularnej spłaty pożyczek. W podpisanych umowach  bardzo często zawarte są nieuzasadnione i znacznie zawyżone koszty oraz opłaty, które nie podlegają żadnym negocjacjom. Tego typu pożyczki stają się trudne w spłacie ze względu na wysoką comiesięczną ratę oraz naliczone na podstawie umowy dodatkowe koszty pozaodsetkowe.

Ponadto duży problem stanowi kwestia prowizji, która bardzo często oscyluje w granicach równowartości udzielonej kwoty pożyczki. Zbyt wysoka prowizja powinna dać nam do myślenia, a wręcz może oznaczać, że umowa pożyczki jest nieuczciwa. Poprzez bardzo wysoką prowizję oraz doliczane przez parabanki opłaty dodatkowe kwota do spłaty urasta do znacznych rozmiarów, a  może nawet kilkakrotnie przekraczać kwotę udzielonej pożyczki. Dodając do rachunku wszelkie koszty pożyczki ostateczna kwota do  spłaty znacznie przekracza możliwości finansowe pożyczkobiorcy, a w konsekwencji może doprowadzić do załamana domowego budżetu i do zaciągania kolejnych pożyczek celem finansowego podratowania.

Największymi pułapkami, które czyhają na pożyczkobiorców chwilówek są przede wszystkim zawyżone opłaty prowizyjne, pozaodsetowe koszty oraz wszelkie opłaty dodatkowe a także zmienne oprocentowanie. Poza tym umowy pożyczkowe  konstruowane są w mało zrozumiały sposób oraz sporządzane drobnym i małym drukiem, a wszystko po to by zniechęcić do zapoznania się z treścią  umowy.

Wspomniane opłaty są pobierane nienależnie dlatego Sądy coraz częściej stają po stronie pokrzywdzonych klientów unieważniając umowy pożyczkowe i dając realną szansę na odzyskanie wcześniej uiszczonych rat. Klienci, którzy podołali spłacie chwilówki mogą starać o zwrot nieuczciwych prowizji i innych kosztów. Nasza Kancelaria reprezentuje konsumentów w sporach z bankami, firmami pożyczkowymi, instytucjami finansowymi i firmami windykacyjnymi.  Zapraszamy do kontaktu tel.  579 540 378

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *