Prawomocna nieważność umowy sprawie frankowej!

W dniu 11.04.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I ACa 1101/23 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie naszych Klientów dochodzących  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymywał w mocy wyrok sądu I instancji co do ustalenia nieważności umowy z 2008 roku zawartej przez naszych Klientów z pozwanym Millennium Bankiem  S.A. z/s w Warszawie i w tym zakresie oddalił apelację pozwanego.

Sprawa była prowadzona osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Sąd odwoławczy podzielił zaprezentowane w pozwie oraz dalszych pismach procesowych  stanowisko kancelarii, iż zawarta pomiędzy stronami umowa zawiera szereg niedozwolonych klauzul umownych, jest nieważna i nie wiąże naszego Klientów jako konsumentów.

Sąd Apelacyjny zgodził się z twierdzeniami sądu I instancji, że sporna umowa kredytu frankowego zawierała postanowienia kształtujące obowiązki kredytobiorców w sposób niejednoznaczny, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała ich interesy. Wobec tego umowa nie mogła być dalej wykonywana i pozostać w porządku prawnym.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia#skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #MillenniumBank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *