Oddłużanie Cz. 2 – Pożyczka w Profi Credit – jak wybrnąć z kłopotów ?

Firma pożyczkowa Profi Credit z siedzibą w Bielsku-Białej zajmuje się udzielaniem ekspresowych pożyczek ,,od ręki ‘’. Ogłaszają, że złożenie wniosku o przyznanie pożyczki trwa zaledwie 16 minut.

Pożyczki te zwane chwilówkami mogą okazać się bardzo poważnym problemem, jeśli chodzi o ich szybką i regularną spłatę.  W umowach pożyczkowych zawarte są często bardzo wysokie koszty i opłaty, narzucone z góry, których klienci nie mieli możliwości negocjowania.

Pierwszą z tych opłat jest  prowizja, ustalana w kwocie stanowiącej ok. 50 – 70 % pożyczki.  Zbyt wysoka prowizja jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że umowa pożyczki może nie być do końca uczciwa.

Kolejną drugą opłatą – dodatkową jest ,, Twój Pakiet’’ – Pakiet Extra. Opłata ta polega na tym, że na wniosek klienta pożyczkodawca odracza lub obniża raty pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo do jednorazowego w całym okresie spłaty pożyczki odroczenia maksymalnie dwóch rat lub bezpłatnego obniżenia o 50% maksymalnie czterech kolejnych rat. Jednocześnie odroczone raty lub części obniżonych rat zostaną spłacone w dodatkowym okresie kredytowania. Jednocześnie za Twój Pakiet należy ponieść opłaty w wysokości będącej często ponad dwukrotnością dwóch rat które potencjalnie mogłyby zostać odroczone.  Niezależnie od tego czy skorzystamy z Twojego pakietu czy nie musimy ponieść opłatę.

W konsekwencji łączny koszt Prowizji i Twojego Pakietu jest często równy kwocie udzielonej pożyczki. Przykładowo w wyniku otrzymania pożyczki w wysokości 10.000,00 złotych  klient jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami a dodatkowo do wpłacenia kolejnych 10.000,00 złotych (prowizja + Twój Pakiet) na rzecz Profi Credit.

Mając pożyczkę w firmę Profi Credit warto ją dokładnie przeanalizować przy pomocy radcy prawnego lub adwokata. Podważenie naruszających interesy konsumenta regulacji umownych może być dokonane na drodze sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *