Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie! Nieważny kredyt frankowy!!

 

Dnia 07.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa MILLEKREDYT DOM z dnia 25 listopada 2005 r. o kredyt hipoteczny jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów kwotę 204. 768, 68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. Zasądzono również  kwotę 17.234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok został wydany w ciągu roku od dnia złożenia pozwu. Przyznano w całości rację argumentacji zaprezentowanej przez naszą kancelarię. Sąd kierując się zasadą teorii dwóch kondykcji, zasądził zwrot wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz banku. Wskazano, że sporna umowa zawiera klauzule abuzywne, po których wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Wspominany wyrok frankowy jest kolejnym, który potwierdza zaangażowanie i doświadczenie  naszej kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych.

#radcaprawny #prawnik  #częstochowa  #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik  #franki #wygrana #konsument #Millenniumbank #nieważnykredyt #unieważnieniekredytu #sprawybankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *