Blog

Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie!! Kredyt frankowy unieważniony!

Dnia 08.07.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 13 marca 2006 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku łącznie  kwotę 97.744,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  od pozwanego banku łącznie 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie!! Kredyt frankowy unieważniony!

Wygrana Kancelarii z Kredyt Inkasso II Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności Subfundusz KI 1 w Warszawie!!!

Z przyjemnością informujemy, że wyrokiem z dnia 08.07.2024 r., sygn. akt I C 612/24 Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił w całości powództwo Kredyt Inkasso II Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności Subfundusz KI 1 w Warszawie przeciwko klientowi naszej Kancelarii. Ponadto Sąd zasądził od przegrywającego sprawę Funduszu zwrot kosztów procesowych oraz kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.

Czytaj dalej Wygrana Kancelarii z Kredyt Inkasso II Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności Subfundusz KI 1 w Warszawie!!!

Wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa SKOK, Wartość sporu na kwotę 3 482 508,00 zł! Wyjątkowe zwycięstwo Kancelarii !

W dniu 25 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym oddalił w całości powództwo powoda Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (następcy SKOK-u) wobec naszych Klientów jak również uchylił w całości wydany uprzednio przeciwko Klientom kancelarii nakaz zapłaty. Nadto zasądzono od powoda na rzecz naszych Klientów kwotę 15. 017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa SKOK, Wartość sporu na kwotę 3 482 508,00 zł! Wyjątkowe zwycięstwo Kancelarii !

Kolejna wygrana z Bankiem BPH z/s w Gdańsku !! Kredyt frankowy unieważniony!

Dnia 12.06.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Opolu, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 08.10.2004 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku BPH S.A. na rzecz naszych  Klientów kwotę  275.496,62 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem BPH z/s w Gdańsku !! Kredyt frankowy unieważniony!

Wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie!! Kredyt frankowy unieważniony!

W toku postępowania przeciwko Bankowi Millennium S.A. nasza kancelaria żądała stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na  sprzeczność jej zapisów zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym oraz na abuzywność szeregu postanowień, między innymi odnoszących się do klauzuli przeliczeniowej i odesłań do  tabeli kursowej ustalonej przez pozwany bank.

Czytaj dalej Wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie!! Kredyt frankowy unieważniony!

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG !! Kredyt frankowy unieważniony!

 

Dnia 21.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 07.05.2008 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych  Klientów kwoty 37.863,44 zł oraz 28.951,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 17.251,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z Raiffeisen Bank International AG !! Kredyt frankowy unieważniony!

Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie!!!

 

Dnia 27 maja 2024 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 3341/23 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny. Sąd w wyniku apelacji obydwu stron procesu w pełni zaakceptował stanowisko naszego klienta i argumentację kancelarii. Zasądzając na rzecz powoda wszystkie dochodzone kwoty i usuwając zastrzeżony na rzecz Banku zarzut zatrzymania ujęty pierwotnie w sentencji orzeczenia.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z 2006 r.

Czytaj dalej Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie!!!

Wygrana z Bankiem BPH S.A.!! Kredyt frankowy unieważniony!

Dnia 17.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Opolu, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 24.08.2006 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych  Klientów kwotę 93.017,20 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 14.273,67 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z Bankiem BPH S.A.!! Kredyt frankowy unieważniony!

Kredyt w EURO nieważny! Wygrana z PKO Bank Polski S.A.!

Dnia 06.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu w EURO (EUR) – powództwo zostało uwzględnione w całości. Sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów  kwotę 184.323,32 zł  oraz 15.501,98 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła spłaconego kredytu w walucie euro.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia i dotyczyła umowy kredytu  w EUR z 2010 r.

Czytaj dalej Kredyt w EURO nieważny! Wygrana z PKO Bank Polski S.A.!

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Dnia 29.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki dochodzącej nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 117/24 ustalono, że zawarta z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu, umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 137.655.57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!