Wygrana z mBank S.A. z/s w Warszawie. !! Kredyt frankowy unieważniony!  

Dnia 08.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszej  Klient dochodzącej nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznym „Multiplan” waloryzowana kursem CHF z dnia 4 sierpnia 2008 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszej Klientki kwotę 152.632,16 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sad Okręgowy w Katowicach przyznał w całości rację argumentacji zaprezentowanej przez naszą kancelarię. Sąd kierując się zasadą teorii dwóch kondykcji, zasądził zwrot wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz Banku. Wskazano, że sporna umowa zawiera klauzule abuzywne, po których wyeliminowaniu nie może dalej obowiązywać. Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych.

#radcaprawny  #prawnik  #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik  #franki  #nieważnykredyt  #konsument #mBank  #prawnikczestochowa #radcaprawnyczestochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *