Blog

Koszt prowadzenia sprawy frankowej (unieważnienie kredytu CHF)

Jaki jest koszt unieważnienia kredytu frankowego ? Jest to pierwsze pytanie jakie zadają sobie kredytobiorcy mający dość płacenia znacznie zawyżonych rat na podstawie nieuczciwie zredagowanej przez bank umowy.

Unieważnienie umowy kredytowej bez wstąpienia na drogę sądową jest niemożliwe, co również potwierdza wypowiedź Prezesa Związku Banków Polskich po opublikowaniu orzeczenia TSUE z dnia 3 października 2019 r w sprawie C – 260/18. Czytaj dalej Koszt prowadzenia sprawy frankowej (unieważnienie kredytu CHF)

Prowadzenie spraw frankowych

Przez sprawy frankowe powszechnie rozumie się szereg rozpoznawanych przez Sąd roszczeń z którymi kredytobiorcy występują przeciwko bankowi. Podstawowe tzw. sprawy frankowe to : o unieważnienie kredytu frankowego (indeksowanego CHF lub denominowanego CHF), o zapłatę nadpłaconych rat kredytu frankowego, o przewalutowanie kredytu frankowego. Po wszczęciu postępowania sądowego rolą sądu (w zależności od treści pozwu) jest ustalenie czy umowa jest nieważna w całości czy w części objętej tylko klauzulami abyzwnymi (niedozwolonymi postanowieniami umownymi niewiazacymi konsumenta – 385 k.c.)

Czytaj dalej Prowadzenie spraw frankowych

pomoc zadłużonym / oddłużenia/wadliwe umowy / jak wyjść z zadłużenia ?

Okres świąteczny za nami. O ile święta pożegnaliśmy z pełnymi brzuchami o tyle niekoniecznie z pełnymi portfelami. Spora część osób chcąc uzyskać środki finansowe na zakup świątecznych prezentów (bądź wszelkie inne zakupy) zaciągnęła pożyczki w firmach nie będących bankami typu: Aasa Polska S.A., Cross Loan Sp. z o.o.,  Daily Credit sp. z o.o. Zaplo Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Capital Service S.A., Profi Credit Sp. z o.o.

Czytaj dalej pomoc zadłużonym / oddłużenia/wadliwe umowy / jak wyjść z zadłużenia ?

Sądowe stwierdzenie praw do spadku

Śmierć człowieka nieodzownie wiąże się z koniecznością uregulowania spraw spadkowych po zmarłej osobie. Stwierdzenie praw spadkowych może odbyć się w dwojaki sposób:

– za pośrednictwem notariusza (tzw. akt poświadczenia dziedziczenia)

– za pośrednictwem Sądu (Sądowe stwierdzenie nabycia spadku).

Czytaj dalej Sądowe stwierdzenie praw do spadku

Wysokie odszkodowania dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

W chwili obecnej sytuacja prawna opiekunów osób niepełnosprawnych jest niejednolita i znacznie różni się w zależności od tego kiedy powstała niepełnosprawność u podopiecznego (przed 18/25 rokiem życia czy też później).

Czytaj dalej Wysokie odszkodowania dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Nieuregulowana faktura i co dalej ?

 

Prowadząc działalność gospodarczą, sprzedając w jej ramach towary i usługi zobligowani jesteśmy do dokumentowania wykonanych czynności fakturami. W praktyce często zdarza się, że pomimo wykonania usługi i wystawieniu z tego tytułu faktury kontrahent nie reguluje wynikającej z niej należności. Jakie kroki należy podjąć w celu wyegzekwowania roszczenia ?

Czytaj dalej Nieuregulowana faktura i co dalej ?