POMOC ZADŁUŻONYM I UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO

Sprawy frankowe, unieważnienie CHF

Jako Kancelaria Frankowa prowadzimy sprawy frankowe z całej polski w tym sprawy o:

  • unieważnienie kredytu w CHF, (np. unieważnienie kredytu frankowego, zwrot nadpłaconej kwoty kredytu),
  • uzyskanie nadpłaty kredytu CHF (ważnego) i ustalenie abuzywności postanowień kredytów frankowych.Unieważnienie kredytu frankowegoUnieważnienie umowy kredytu CHF wiąże się z możliwością uzyskania przez frankowiczów zwrotu wpłaconych na rzecz banku rat kredytu oraz uchyla obowiązek ich zapłaty w przyszłości. W następstwie unieważnienia kredytu frankowego prowadzimy również dalsze czynności zmierzające do uzyskania zapłaty należności jak również wykreślenia hipoteki z nieruchomości kredytobiorcy.Odfrankowienie kredytu w CHFW zależności od oceny Sądu jak również indywidualnym ustaleniu co jest dla „Frankowicza” najkorzystniejsze możliwe jest, że umowa frankowa zostanie uznana za ważną ale Sąd usunie z niej postanowienia dotyczące indeksacji kredytu do CHF. Rozwiązanie to ma 2 korzyści po pierwsze kredytobiorca może otrzymać zwrot nadpłaconych rat w CHF, po drugie będzie płacił znacznie mniejsze raty w przyszłości.Dotychczas prowadziliśmy m.in. sprawy o unieważnienie kredytu frankowego (również o odfrankowienie) m.in. wobec: Bankowi Millenium S.A., Getin Bank S.A., PKO BP S.A., Santander Consumer Bank, mBank S.A., Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska S.A.Jako kancelaria oddłużeniowa bronimy również pożyczkobiorców tzw. chwilówek.

Prowadzimy sprawy o:

  • unieważnienie chwilówki,
  • unieważnienie pożyczki,
  • zapłatę z powództwa pożyczkodawcy (broniąc osób zadłużonych)

Unieważnienie pożyczki (chwilówki ) jest możliwe jedynie w postępowaniu sądowym. Wielokrotnie umowy pożyczki (chwilówki) zawierały niedozwolone postanowienia umowne nie wiążące konsumenta dzięki czemu ma on możliwość skutecznie bronić się w Sądzie żądając unieważnienia pożyczki. Oddłużenie na etapie sądowym możliwe jest często dzięki usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul umownych.

W ramach działalności bronimy również klientów przed roszczeniami dochodzonymi przez firmy pożyczkowe oraz Fundusze Sekurytyzacyjne.

Dotychczas prowadziliśmy sprawy o unieważnienie pożyczki m.in. przeciwko Profi Credit S.A., Zaplo Sp. z o.o., Super Grosz Sp. z o., Daily Credit Sp. z o.o., Eques Debitum FIZNFS, Capital Service S.A., Aasa Polska, Provident S.A. i wiele innych.