PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE, OBSŁUGA PRAWNA SZPITALI

Prawo medyczne/farmaceutyczne to specyficzny dział prawa obejmujący swoim zasięgiem zarówno normy postępowania cywilnego, karnego jak również administracyjnego. Prawo to dotyczy zarówno kwestii związanych z ochroną praw pacjenta jak również reguluje organizację służby zdrowia, placówek leczniczych a także prawa i obowiązki personelu medycznego.


W zakresie prawa medycznego kancelaria zajmuje się m.in.:

  • prowadzeniem spraw karnych dotyczących tzw. błędu w sztuce,
  • prowadzeniem procesów fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,
  • prowadzeniem spraw odszkodowawczych,
  • reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
  • prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych,
  • prowadzeniem postępowań dot. przekształceń publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego,
  • optymalizacją podatkową,
  • doradztwem prawnym w postępowaniach przetargowych.