PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa pracy kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Posiadamy obszerne doświadczenie w zakresie spraw pracowniczych od wielu lat doradzając naszym klientom jak również reprezentując ich w postępowaniach sądowych.


W zakresie tego działu kancelaria zajmuje się:

 • szeroko określonym doradztwem (w tym także w zakresie zbiorowego prawa pracy),
 • redagowaniem dokumentów pracowniczych (w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy itp.),
 • reprezentowaniem pracodawców w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • doradztwem w zakresie systemu wynagrodzeń,
 • sporządzaniem umów o zakazie konkurencji,
 • prowadzeniem negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • dochodzeniem odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • odprawami, odszkodowaniami i innymi roszczeniami pracowniczymi w tym w zakresie przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowaniami za wypadki przy pracy.


Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Dziedziną blisko związaną z prawem pracy jest prawo ubezpieczeń społecznych, w zakresie którego posiadamy wieloletnie doświadczenie prowadząc liczne postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czy Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Usługi prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmują:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS, ZER MSWiA,
 • reprezentację ubezpieczonych w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno przed organami rentowymi (ZUS, KRUS, ZER MSWiA) jak również Sądami Powszechnymi wszystkich instancji,
 • profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych.