PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego kancelaria zajmuje się:

 • roszczeniami odszkodowawczymi, a także roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę,
 • roszczeniami wynikającymi z umów,
 • sprawami o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawami o zniesienie współwłasności,
 • sprawami o ustanowienie służebności,
 • sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości),
 • sprawami o zasiedzenie,
 • sprawami dot. najmu i eksmisji,
 • sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.),
 • sprawami o zapłatę,
 • sprawami o odwołanie darowizny,
 • ustanowienie służebności (przesyłu, drogi koniecznej),
 • sprawami o zachowek.


W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację we wszystkich etapach postępowania cywilnego.Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje klientów również w Europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych tj. w Europejskim postępowaniu nakazowym i Europejskim Postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.