Wynagrodzenia pielęgniarek / odszkodowania / pozwy pielęgniarek

Kancelaria prowadzi sprawy pielęgniarek dotyczące odszkodowań za nierówne traktowanie jak również zmierzające do tego aby wynagrodzenie pielęgniarek było wyższe.

W chwili obecnej jest duża rozbieżność w otrzymywanym wynagrodzeniu pomiędzy pielęgniarkami posiadającymi formalnie wykształcenie wyższe magisterskie, a tymi które takowego wykształcenia nie mają. Pensja pielęgniarki z tytułem magistra może być nawet o 2.500,00 zł. wyższa niż wynagrodzenie pielęgniarek bez takiego wykształcenia.

Przyczyną tych znaczących rozbieżności jest błędna interpretacja ustawy z dnia 26.05.2022 r. „o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw”. Powyższa ustawa różnicując wynagrodzenie pielęgniarek w zależności od wykształcenia posługuje się określeniem „najniższe wynagrodzenie zasadnicze”. Co nie stoi na przeszkodzie zrównaniu wynagrodzenia pielęgniarki z wykształceniem niższym z pielęgniarką-magistrem jeżeli wykonywane przez obie pielęgniarki czynności są takie same, w takim samym wymiarze.

Nasza kancelaria konstruuje pozwy pielęgniarek dochodzących ustalenia wyższego wynagrodzenia za pracę jak również odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu za dotychczasowy okres trwania dysproporcji płacowej.

W ocenie naszego zespołu pensja pielęgniarki może różnić się wówczas gdy uzyskane formalnie wykształcenie wyższe przekłada się na wykonywanie również innych obowiązków niż pielęgniarka bez takowego wykształcenia.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy sądowe pielęgniarek na terenie całego kraju. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu:
- tel 791 404 669
- ledwon.kancelaria@gmail.com