PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

W zakresie prawa karnego kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (tj. śledztwa i dochodzenia), sądowego (po skierowaniu sprawy do Sądu) jak również na etapie postępowania wykonawczego (po wydaniu wyroku karnego).Zakresem swojego działania kancelaria obejmuje:

  • obronę klienta na wszystkich etapach postępowania karnego (śledztwo/dochodzenie, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze),
  • reprezentacja klienta występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego (np. osobę pokrzywdzoną, która występuje przeciwko sprawcy przestępstwa),
  • sporządzanie wszelkich pism sądowych, apelacji, kasacji, wniosków.SKAZANIE NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE OZNACZA JESZCZE ŻE MUSI BYĆ ONA WYKONANA W CAŁOŚCI!Kancelaria ma również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw, których celem jest zmniejszenie dolegliwości orzeczonej kary np:

  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (czyli poza zakładem karnym np. w domu),
  • zawieszenie wykonania kary,
  • odroczenie wykonania kary,
  • przerwy w wykonywaniu kary,Reprezentujemy klientów również w postępowaniach karnoskarbowych.