PRAWO RODZINNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:


  • rozwód i separacja,
  • alimenty (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów),
  • ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.