PRAWO PODATKOWE

Jak mawiał Benjamin Franklin cyt. „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki.” Co do prawnych konsekwencji śmierci (sprawy spadkowe) i pomocy jaką możesz uzyskać współpracując z nami odsyłamy do karty „prawo cywilne”.


Prowadzenie spraw podatkowych w dużej mierze wynika z faktu współpracy przedsiębiorcami. Niemniej doradzamy i pomagamy także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.


W zakresie spraw podatkowych kancelaria zajmuje się m.in.:

  • reprezentacją przed organami podatkowymi,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do Sądów Administracyjnych w sprawach podatkowych,
  • występowaniem z wnioskami o interpretacje podatkowe,
  • reprezentacją w sporach z organami celnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • audytem podatkowym,
  • planowaniem podatkowym i optymalizacją podatkową prowadzonej działalności gospodarczej.