Blog

Odzyskiwanie zawyżonej prowizji przy pożyczkach

 

Zaciąganie tak zwanych chwilówek to coraz poważniejszy problem. Parabanki oferują swoim klientom udzielanie pożyczek bez zbędnych formalności w bardzo szybki i nieskomplikowany sposób, czym bardzo do siebie przyciągają. Najczęściej decydują się na nie osoby zmagające się z trudną sytuacją finansową, którzy w banku nie mogliby liczyć na udzielenie kredytu czy pożyczki.

Czytaj dalej Odzyskiwanie zawyżonej prowizji przy pożyczkach

Sąd Najwyższy po raz kolejny za „frankowiczami”

W dniu 16 lutego 2021 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę potwierdzającą zasadność dochodzenia przez kredytobiorców frankowych zwrotu wszystkich wpłaconych rat kredytu niezależnie od tego w jakiej wysokości Bank ten kredytu wypłacił.  Cytując w/w uchwałę „Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”

Czytaj dalej Sąd Najwyższy po raz kolejny za „frankowiczami”

Uwolnić od kredytu – Bank Millenium

Millenium, dawniej zwany Bankiem Inicjatyw Gospodarczych, w skrócie BIG udzielał w latach 2006-2009 kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego (CHF).  Zawierały one bardzo często tzw. niedozwolone klauzule umowne, głównie zapisy umożliwiające temu Bankowi ustalanie kursu franka (kursu sprzedaży) szwajcarskiego wg którego przeliczane były raty kredytu.   Czytaj dalej Uwolnić od kredytu – Bank Millenium

Oddłużanie Cz. 2 – Pożyczka w Profi Credit – jak wybrnąć z kłopotów ?

Firma pożyczkowa Profi Credit z siedzibą w Bielsku-Białej zajmuje się udzielaniem ekspresowych pożyczek ,,od ręki ‘’. Ogłaszają, że złożenie wniosku o przyznanie pożyczki trwa zaledwie 16 minut.

Czytaj dalej Oddłużanie Cz. 2 – Pożyczka w Profi Credit – jak wybrnąć z kłopotów ?

Oddłużanie cz. 1 – Pożyczki chwilówki – wielki problem ? Jak wyjść z zadłużenia ? Czy umowy: Profi Credit, Zaplo, Daily Credit, SMS Kredyt, Rapida itp. zawsze są uczciwe ?

W życiu często spotykają nas trudne sytuacje, w których szybko potrzebujemy gotówki.
Niestety najczęściej gdy nie możemy w żaden bezpieczny i odpowiedni sposób otrzymać pożyczki, kierujemy się do tzw. para banków oferujących „pożyczki chwilówki”. Udzielane są one w bardzo krótkim czasie na podstawie udostępnionych przez pożyczkobiorców dokumentów.

Czytaj dalej Oddłużanie cz. 1 – Pożyczki chwilówki – wielki problem ? Jak wyjść z zadłużenia ? Czy umowy: Profi Credit, Zaplo, Daily Credit, SMS Kredyt, Rapida itp. zawsze są uczciwe ?

Spadek cz. 2 – Podział spadku

Wraz z nabyciem spadku przez kilku spadkobierców powstaje problem podziału masy spadkowej – konkretnych rzecz i praw wchodzących w skład spadku. Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określa tylko spadkobierców oraz ich ułamkowy udział w masie spadkowej. Ułamek wskazany przez sąd określa część jaką odziedziczył konkretny spadkobierca w całym majątku spadkowym, a nie w konkretnych przedmiotach.

Czytaj dalej Spadek cz. 2 – Podział spadku

Spadek cz. 1 – Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest to rodzaj postępowania sądowego, rozpoczynanego na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek ten musi spełniać następujące przesłanki :
– wskazywać spadkodawcę,
– wskazywać krąg spadkobierców,
– być opłacony,
– zawierać załączniki w postaci aktów stanu cywilnego.

Czytaj dalej Spadek cz. 1 – Stwierdzenie nabycia spadku

Konsekwencje rozwodu – cz 3. Ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi

W wyniku spraw rozwodowych oraz przy rozstaniach osób, które nie zawarły związku małżeńskiego ale posiadają wspólne małoletnie dzieci należy ustanowić oraz ustalić sposób, czas i miejsce odbywania kontaktów z dziećmi.

Czytaj dalej Konsekwencje rozwodu – cz 3. Ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi