Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie!!!

Dnia 24 kwietnia  2024 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 1805/22 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I C 306/21 utrzymał unieważnienie kredytu frankowego w mocy i  zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100,00 zł. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z 2005 r. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Postanowienia zawarte w umowie kredytowej  bezsprzecznie kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców  jako konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotową umowę należało uznać za nieważną.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #sprawyfrankowe #unieważnieniekredytu #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *