Wygrana z Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu!

Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2024 r. przychylił się do argumentacji  kancelarii dotyczącej  niezasadności roszczenia, z którym wystąpił powód –Prokura NSFiZ. Sąd w wyroku oddalił powództwo w całości i zasądził na rzecz  naszego Klienta kwotę 5.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok w przedmiotowej sprawie dołączył do sporej liczby orzeczeń, które na przestrzeni ostatnich lat były wydawane w sporach sądowych z funduszem Prokura NSFiZ.

W razie zgłoszenia w stosunku do Państwa roszczeń przez  firmy windykacyjne  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod numerem telefonu 791-404-669. Radca prawny udzieli Państwu porady prawnej, wskaże jakie są szanse na podważenie ich przed sądem, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym.

#radcaprawny #prawo #sukces #zadłużenie #firmawindykacyna #Bank #kredyt #prowizja #koszty #skutecznyprawnik #prawnik #sprawybankowe #pożyczka #parabanki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *