Wygrana z BNP Paribas Bankowi Polska S.A. z/s w Warszawie! Zwrot spłaconego kredytu na rzecz konsumenta !! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!!

Dnia 17.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów  dochodzących  zapłaty z tytułu nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało w całości uwzględnione.

Sprawa dotyczyła spłaconego przed wieloma laty kredytu frankowego.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C  902/23 Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził  od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 173.441,84 zł   oraz  kwotę 147.566,12 CHF wraz z  ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia i dotyczyła umowy kredytu z 2008 r.

Należy pamiętać, że kredytobiorcy, którzy spłacili swoje kredyty w CHF również mogą dochodzić roszczeń przed sądem. Konsekwencją nieważności jest zasądzenie od Banku na rzecz klientów kancelarii zwrotu całego świadczenia (wszystkich wpłaconych przez klientów rat).

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #sprawybankowe#sprawyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *