Prowadzenie spraw frankowych

Przez sprawy frankowe powszechnie rozumie się szereg rozpoznawanych przez Sąd roszczeń z którymi kredytobiorcy występują przeciwko bankowi. Podstawowe tzw. sprawy frankowe to : o unieważnienie kredytu frankowego (indeksowanego CHF lub denominowanego CHF), o zapłatę nadpłaconych rat kredytu frankowego, o przewalutowanie kredytu frankowego. Po wszczęciu postępowania sądowego rolą sądu (w zależności od treści pozwu) jest ustalenie czy umowa jest nieważna w całości czy w części objętej tylko klauzulami abyzwnymi (niedozwolonymi postanowieniami umownymi niewiazacymi konsumenta – 385 k.c.)


Zakres postępowania określa powód (tj. Frankowicz) w pozwie. Dlatego szczególnie ważna jest redakcja pozwu w sprawach frankowych. Z uwagi na skomplikowany charakter spraw w zasadzie niezbędna jest pomoc że strony doświadczonej kancelarii prawnej.
W celu najpełniejszego zabezpieczenia roszczeń klienta najlepiej konstruować pozwy kaskadowo domagając się:

zapłaty z uwagi na nieważność umowy kredytu frankowego (indeksowanego CHF lub denominowanego CHF),  ewentualnie (lub równolegle z tym roszczeniem)

ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego (indeksowanego kursem CHF lub denominowanego kursem CHF),

– alternatywnie w razie uznania że umowa jest ważna a „frankowicz” nie jest tylko związany niektórymi (tzw. abuzywnymi) postanowieniami umownymi żądania zapłaty nadpłaconych w oparciu o te postanowienia rat kredytu.

 W zasadzie prowadzenie spraw frankowych powinno opierać się o treść umowy kredytu bo to z uwagi na tą treść po stronie kredytobiorcy powstają określone roszczenia.

Po złożeniu pozwu jego odpis doręczany jest pozwanemu bankowi. Bank zawsze na pozew odpowiada, a odpowiedzi te niejednokrotnie wraz z załącznikami są bardzo obszerne (często jest to ryza papieru przy druku dwustronnym !). Doświadczony radca prawny lub adwokat zapozna się z tak obszernym pismem znacznie szybciej niż osoba nie mająca doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych z uwagi na to, że argumenty banków często się powtarzają. Stąd  prowadzenie spraw frankowych przy pomocy doświadczonego radcy prawnego lub adwokata powinno znacznie skrócić czas postępowania, a z pewnością zwiększy szansę powodzenia. Należy bowiem pamiętać że nie każda sprawa frankowa jest z góry wygraną , co zawsze zależy od oceny sądów, treści umowy i siły powołanych argumentów.

Czy zatem wszczynanie i prowadzenie sprawy frankowej się opłaca ? Jeżeli umowa była zawarta przed 2010 r., przy obecnych – korzystnych dla frankowiczów wyrokach sądowych – szanse są bardzo duże. Szczególnie ważnym jest wybór pełnomocnika, którym powinien być prawnik (radca prawny lub adwokat) mający doświadczenie właśnie w sprawach frankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *