Przykłady


Przykład 1

Przykładowo odpowiedzialność członka zarządu Spółki z o.o. w sytuacji bezskuteczności prowadzonej wobec spółki egzekucji może wynikać zarówno z prawa gospodarczego odnośnie spłaty zadłużenia wobec kontrahenta spółki) z prawa administracyjnego ( odnośnie zadłużenia spółki w zakresie składek ZUS za jej pracowników, podatków bądź innych należności publicznoprawnych) czy karnego ( w sytuacji gdy spółka dodatkowo podejmowała czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli a zabronione przez prawo karne np. art. 300 kodeksu karnego bądź członkowie jej zarządu popełnili któreś z przestępstw/wykroczeń stypizowanych w Kodeksie Karnym Skarbowym)
Przykład 2

Przykładowo wypadek drogowy spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę rodzi skutki zarówno na gruncie prawa karnego (np. przestępstwo: 177 par. 2 k.k., kodeksu karnego, 178a k.k.) jak również cywilnego (w zakresie odszkodowania) – w sprawach tych ważna jest zarówno znajomość każdej powiązanej gałęzi prawa z osobna jak również umiejętność ich połączenia wiedząc chociażby, iż „Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym(…)”