Blog

Wygrana z mBank S.A.! Spłacony kredyt również nieważny !!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Lublinie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 1160/23 zasądzono od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 598 956,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Wygrana z mBank S.A.! Spłacony kredyt również nieważny !!

Prawomocna nieważność umowy sprawie frankowej!

W dniu 11.04.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I ACa 1101/23 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie naszych Klientów dochodzących  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymywał w mocy wyrok sądu I instancji co do ustalenia nieważności umowy z 2008 roku zawartej przez naszych Klientów z pozwanym Millennium Bankiem  S.A. z/s w Warszawie i w tym zakresie oddalił apelację pozwanego.

Sprawa była prowadzona osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Prawomocna nieważność umowy sprawie frankowej!

Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana w spawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05.04.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, VI Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I ACa 3517/23 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego odnoszącą się do nieważności umowy zawartej z Getin Noble Bank S.A.(obecnie prawa toczy się  przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie).

Czytaj dalej Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana w spawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie!!

Wygrana z mBank S.A. z/s w Warszawie. !! Kredyt frankowy unieważniony!  

Dnia 08.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszej  Klient dochodzącej nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznym „Multiplan” waloryzowana kursem CHF z dnia 4 sierpnia 2008 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszej Klientki kwotę 152.632,16 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z mBank S.A. z/s w Warszawie. !! Kredyt frankowy unieważniony!  

Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie! Nieważny kredyt frankowy!!

 

Dnia 07.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa MILLEKREDYT DOM z dnia 25 listopada 2005 r. o kredyt hipoteczny jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów kwotę 204. 768, 68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. Zasądzono również  kwotę 17.234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie! Nieważny kredyt frankowy!!

Wygrana z Profi Credit Polska S.A. !

Sąd Rejonowy w Częstochowie  I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 20 grudnia 2023 r. przychylił się do argumentacji  kancelarii dotyczącej zawyżonej prowizji w kwocie stanowiącej 100% wysokości udzielonej  naszej Klientce  pożyczki. Sąd potwierdził również, że tak wysokie koszty nie mogą być uzasadnione w żaden sposób, również biorąc pod uwagę okres na jaki została zawarta umowa. Postanowienia zastrzegające pozaodsetkowe koszty pożyczki stanowią klauzulę abuzywną, co także zostało potwierdzone przez Sąd. Na uwagę zasługuje, że kredytodawca w żaden sposób nie uzasadnił konieczności obciążania naszej Klientki  maksymalnym kosztem pożyczki, a prowizja w wysokości maksymalnej stanowiła jego stały element wzorca umowy, który nie podlegał indywidualnym negocjacjom.

Czytaj dalej Wygrana z Profi Credit Polska S.A. !

Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana z BNP Paribas BP S.A. z/s w Warszawie!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.02.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I Aca 738/22 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie  naszego Klienta dochodzącego  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Czytaj dalej Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana z BNP Paribas BP S.A. z/s w Warszawie!

Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego!! Kolejna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!

Dnia 02.02.2024  r.  przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym  dla klientki naszej kancelarii zapadł na posiedzeniu niejawnym kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 656/23 Sąd uwzględnił powództwo Klientki kancelarii w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez  Santander Consumer  Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Sprawa dotyczył umowy zawartej w 2008 r.

Czytaj dalej Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego!! Kolejna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Bankiem BPH S.A. z/s w Gdańsku – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości!

 

Dnia 30.01.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszej Klientki dochodzącej nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 575/23 ustalono, że zawarta z Bankiem BPH S.A umowa kredytu jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszej Klientki kwotę 155.690,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 17.217,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Bankiem BPH S.A. z/s w Gdańsku – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości!

Wygrana z PKO BP S.A.! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!! Nieważna umowa kredytu!

Dnia 15.01.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów  dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało w całości uwzględnione.

Czytaj dalej Wygrana z PKO BP S.A.! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!! Nieważna umowa kredytu!