Dwie wygrane sprawy frankowe w jeden dzień!! Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. i mBank S.A. Kolejny sukces Kancelarii!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.04.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Słupsku I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt  I C 7/21 oraz przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod  sygn. akt  I C 704/22 zapadły wyroki w sprawach naszych klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF)– obydwa powództwa frankowe zostały uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym w sprawie pod sygn. akt I C 7/21  ustalono, że zawarta z PKO BP S.A umowa kredytu oparta na wzorcu Własny Kat Hipoteczny z 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 100.712,72 złoraz kwotę 50.807,47 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Z kolei w sprawie pod sygn. akt I C  704/22 przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie również uznał, że zawarta umowa kredytu jest bezskuteczna od samego początku i zasądził  od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 62.675,36 zł oraz 30.764,01 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Obie sprawy były prowadzone osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Sąd Okręgowy w Słupsku jak i Sąd Okręgowy Częstochowie przychyliły się do wypracowanej przez naszą Kancelarię argumentacji. W ustnym uzasadnieniu tychże wyroków wskazano, że nasi Klienci  nie byli należycie poinformowani o ryzyku walutowym. W związku z tym cała odpowiedzialność za ryzyko walutowe została przerzucona wyłącznie na kredytobiorców frankowych. Zwrócono również uwagę, że na skutek braku wywiązania się pozwanego banku z obowiązku informacyjnego Klienci naszej kancelarii nie mieli możliwości rozeznania się w skutkach zawartych przez siebie umów. Nadto kredytobiorcy nie mieli możliwości wpływu na postanowienia zawarte w umowach. Warto wskazać, że postanowienia umowy zawierane z konsumentami nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą ich, jeżeli kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy, co miało miejsce na gruncie dwóch wskazanych spraw. Sądy I instancji dopatrzyły się istnienia niedozwolonych  postanowień umownych i z tego powodu obie analizowane umowy zostały uznane za nieważne.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje klientów w sporach z bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *