Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. ! Wyrok w sprawie frankowej już po 4 miesiącach !!!!

Dnia 24.04.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 850/22 przed Sądem Okręgowym w Częstochowie  I Wydziałem Cywilnym dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W niniejszej sprawie Sąd I instancji uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z 2005 r.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń, a przedmiotem oceny był formalnie spłacony (zgodnie z umową) kredyt frankowy. Klienci kancelarii formalnie spłacili swój kredyt przed wniesieniem sprawy do sądu, w takich sytuacjach możliwe jest jednak domaganie się zwrotu niesłusznie pobranych przez Bank kwot.

Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził na rzecz naszych Klientów  kwotę w wysokości 293.332,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sąd Okręgowy w Częstochowie  w całości poparł argumentację podnoszoną  przez prawników kancelarii. W ramach ustnego uzasadnienia wskazano, że pozwany bank stosował arbitralnie kursy walut i miał swobodę w ich kształtowaniu. Wobec powyższego kredytobiorcy nie mieli możliwości zbadania prawidłowości ustalanych przez bank kursów ani nie mogli przewidzieć skutków związania  się przedmiotową umową. Co więcej pozwany bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego poprzez stosowanie dwóch kursów tj. kursu sprzedaży i kursu kupna. Kredytobiorcy przed zawarciem umowy nie zostali  o nim powiadomieni  oraz o tym, że jego stosowanie będzie generowało dla nich dodatkowy koszt. Ponadto Sąd uznał, że powodowie/konsumenci nie byli stosownie poinformowani o ryzyku kursowym. Wobec powyższego wszelkie koszty wpłacane bankowi stanowiły bezpodstawne wzbogacenie banku, więc w pełni uzasadnione było  żądanie zwrotu wpłaconych kwot.

Warto wskazać, że postępowanie w sprawie frankowej zainicjowane zostało w połowie grudnia 2022 r. a w toku przewodu sądowego odbyła się 1 rozprawa, podczas której doszło do przesłuchania naszych Klientów. Wyrok zapadł zaledwie po 4 miesiącach  od wniesienia pozwu do Sądu!

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #katowice #śląsk #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *