Kolejna wygrana z PKO BP S.A. ! Kredyt frankowy nieważny!!!

W dniu  31 marca 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej dla klientów naszej Kancelarii. Sąd Okręgowy w Częstochowie  w sprawie pod sygn. akt IC 196/22 uwzględnił roszczenie naszych Klientów w sporze z PKO BP S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił  nieważność  przedmiotowej umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie kwotę 294 989, 45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany został obciążony w całości kosztami procesu w wysokości 11.834,00 zł.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd uwzględnił  żądanie wysunięte przez kancelarię w imieniu Klientów oraz  przychylił się do argumentacji podnoszonej w pozwie jak i w dalszych pismach procesowych.

Warto nadmienić, że  pełnomocnik  pozwanego banku na rozprawie złożył wniosek o zobowiązanie kredytobiorców do przedstawienia księgi przychodów i rozchodów w związku prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zdaniem strony powodowej było to zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.

W tym miejscu należy podkreślić, że banki starają się wykazać, że na kredytowanej nieruchomości była prowadzona działalność gospodarcza albo że raty kredytu były rozliczane w kosztach tej działalności. W tej kwestii argumentacja pozwanego banku okazała się być całkowicie chybiona, ponieważ w niniejszej sprawie udzielony przez bank kredyt został w całości przeznaczony na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców. Sąd przychylił się do argumentacji kredytobiorców i pominął dowód z księgi przychodów i rozchodów dotyczącej działalności gospodarczej.

Nadto Sąd zgodził się z argumentami powodów, że pozwany bank nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców odnoszącym się do  ryzyka kursowego a także, że wadliwe  postanowienia przeliczeniowe  zawarte w spornej umowie  nie były przedmiotem jakichkolwiek negocjacji i zostały kredytobiorcom narzucone.  Podobnie jak sam rodzaj kredytu wskazany jako jedyny możliwy w dniu zawarcia umowy wobec twierdzenia banku jakoby powodowie nie posiadali zdolności kredytowej  do uzyskania kredytu w walcie PLN. Wobec tego  kredytobiorcy nie mieli także wpływu na postanowienia przedmiotowej umowy, co m.in. i z tego powodu musiało skutkować unieważnieniem całej umowy kredytowej.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *