Rzecznik Generalny za kredytobiorcami  frankowymi!  Ukłon w stronę frankowiczów! 

W dniu dzisiejszym Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins wydał opinię dotyczącą wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, na którą z niecierpliwością czekali szczególnie kredytobiorcy frankowi.

Rozpatrywana przez TSUE sprawa C-520/21 dotyczy pytania prejudycjalnego, które zadał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Pytanie warszawskiego sądu dotyczyło tego czy strony umowy o kredyt  frankowy uznanej za nieważną mogą się domagać – poza zwrotem pieniędzy już zapłaconych w wyniku wykonania umowy oraz odsetek – także jakichkolwiek innych świadczeń. Przede wszystkim wątpliwości odnosiły się do roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Zdaniem Rzecznika generalnego TSUE po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na zastosowanie tzw. klauzul abuzywnych konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Z kolei w ocenie  Rzecznika bankom takie prawo nie przysługuje. To bardzo korzystna opinia przede wszystkim dla kredytobiorców frankowych.

Dzisiejsza opinia będzie mieć ogromne znaczenie dla przyszłych orzeczeń wydawanych w sprawach frankowych, ponieważ choć przedmiotowa opinia nie jest dla TSUE wiążąca to na ogół  Trybunał Sprawiedliwości podziela stanowisko przedstawione przez rzecznika generalnego. Z pewnością doda także  odwagi kredytobiorcom frankowym w staraniach w  odzyskaniu poczucia sprawiedliwości  w starciu z bankami stosującymi nieuczciwe postanowienia umowne względem  konsumentów.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *