Wyrok z 09.02.2023 r. !!!! Kolejny wygrana z bankiem PKO BP S.A. !!! Kredyt Nieważny!

W dniu 9  lutego 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej dla klientów naszej Kancelarii. Sąd Okręgowy w Częstochowie  w sprawie pod sygn. akt II C 625/22 uwzględnił roszczenie naszych Klientów w sporze z PKO BP S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu  z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił  nieważność  przedmiotowej umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego Banku na rzecz każdego z powodów  kwoty po 124.280,42 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany został obciążony w całości kosztami procesu.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Warto nadmienić, że Sąd uwzględnił  żądanie wysunięte przez kancelarię w imieniu Klientów oraz  przychylił się do argumentacji podnoszonej w pozwie jak i w dalszych pismach procesowych.

Sąd Okręgowy w Częstochowie zwrócił uwagę na nieuczciwość postanowień zawartych w umowie kredytu frankowego, spreadu walutowego, jak również dowolności w kształtowaniu przez Bank wysokości kursu franka szwajcarskiego w  tabelach kursowych Banku, w związku z czym całe ryzyko kursowe zostało przerzucone na klientów Kancelarii. Ponadto Sąd zgodził się z argumentami powodów, że pozwany bank nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców odnoszącym się do  ryzyka kursowego. Nadto należy wskazać, że wadliwe  postanowienia przeliczeniowe  zawarte w spornej umowie  nie były przedmiotem jakichkolwiek negocjacji i zostały Kredytobiorcom narzucone.  Podobnie jak sam rodzaj kredytu wskazany jako jedyny możliwy w dniu zawarcia umowy wobec twierdzenia banku jakoby powodowie nie posiadali zdolności kredytowej  do uzyskania kredytu w walcie PLN.  Wobec tego  kredytobiorcy nie mieli także wpływu na postanowienia przedmiotowej umowy.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *