Wyrok z 28.02.2023 r. Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie! Kredyt Nieważny!

 

Dnia 28.02.2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Opolu dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 1781/20 Sąd uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Millenium Bank S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  hipotecznego z 2008 roku.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Opolu  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 130.117,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd Okręgowy w Opolu w całości poparł argumentację podnoszoną  przez Kancelarię.

W przedmiotowej sprawie wysunęliśmy żądanie stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na sprzeczność jej zapisów z prawem oraz na abuzywność szeregu postanowień w szczególności klauzul przeliczeniowych.

Na kanwie niniejszej sprawy wskazywaliśmy, że wadliwe postanowienia indeksacyjne zawarte w spornej umowie  nie były przedmiotem jakichkolwiek negocjacji i zostały kredytobiorcom narzucone.  Podobnie jak sam rodzaj kredytu wskazany jako jedyny możliwy w dniu zawarcia umowy wobec twierdzenia banku jakoby kredytobiorcy  nie posiadali zdolności kredytowej  do uzyskania kredytu w walucie PLN.

Biorąc  pod uwagę wadliwość  przedmiotowej umowy w tym kształcie nie może ona ostać się w porządku prawnym. Podkreślenia wymaga, że nie ma możliwości usunięcia wspominanych klauzul, co było podnoszone przez pozwany bank, wówczas umowa nie mogłaby być wykonywana zgodnie z prawem.

Nie może zostać niezaważone, że pozwany bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy, a co bezsprzecznie godziło w ich interesy finansowe.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #katowice #śląsk #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *