Odrzucenie spadku

Z odrzucenia spadku może skorzystać każdy spadkobierca. Taka możliwość jest szczególnie  przydatna w sytuacji, gdy osoba, która zmarła pozostawiła po sobie sporo długów. Odrzucenie spadku to czynność prawna, która została unormowana poprzez zapisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, aby odrzucenie było ważne, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Jest to jednak możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje tym, że spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. Oznacza to, że spadek może nadal przysługiwać jego potomkom (tzw. zstępnym). Zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego, po odrzuceniu spadku, kolejność dziedziczenia wygląda następująco:

 1. W pierwszej kolejności prawo do spadku mają dzieci oraz małżonek.
 2. Następnie — jeśli małżonek nie żyje, to cały majątek przypada dzieciom.
 3. W przypadku gdy dziecko spadkodawcy nie żyje, wtedy jego udział przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki zmarłego, a gdyby i te nie dożyły spadku to na prawnuki.
 4. Jeśli osoba, która pozostawiła spadek, nie miała dzieci, wtedy scheda przechodzi na małżonka oraz rodziców spadkodawcy.
 5. W sytuacji, gdy zmarły nie miał małżonka ani dzieci — spadek dziedziczą tylko jego rodzice.
 6. Jeśli któryś z rodziców nie żyje, do spadku powołuje się rodzeństwo spadkodawcy.
 7. W sytuacji, gdy którekolwiek z rodzeństwa również nie dożyło otwarcia spadku, wtedy przypada on jego zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), czyli bratankom lub siostrzeńcom zmarłego.
 8. Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, jego rodzice nie żyją, nie ma też rodzeństwa ani jego zstępnych, spadek w całości przechodzi na małżonka spadkodawcy.
 9. W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy.
 10. Jeśli dziadkowie również nie żyją, ich udział spadkowy przechodzi na zstępnych, a jeśli ich nie ma — udział zmarłego dziadka lub babci przypada pozostałym dziadkom.
 11. W sytuacji, gdy spadkodawca nie zostawił ani małżonka, ani żadnych krewnych, spadek przypada jego pasierbom (dzieciom małżonka).
 12. W momencie, gdy nie ma już nikogo z rodziny, kto mógłby przejąć spadek, przypada on gminie, w której ostatnio mieszkał spadkodawca.

Co istotne spadkobierca ma 6 miesięcy (od otwarcia spadku lub dowiedzenia się o tytule powołania) na to, aby złożyć oświadczenie dotyczące jego przyjęcia lub odrzucenia.  Po przekroczeniu tego terminu, spadek automatycznie staje się jego własnością.

Przy  okazji odrzucenia spadku nie sposób nie wspomnieć o zrzeczeniu się dziedziczenia. Obie te instytucje wywołują ten sam skutek, ale jednak sporo się od siebie różnią. Obowiązuje inny czas na ich realizację, mają one różną formę, a także trwałość oraz wpływ na zstępnych. W przeciwieństwie do odrzucenia spadku zrzeczenie się dziedziczenia należy dokonać jeszcze za życia spadkodawcy. Wymaga to zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pomiędzy przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą. Taka umowa pozbawia prawa zarówno do spadku, jak i zachowku.  Zaletą zrzeczenia się dziedziczenia jest ochrona zstępnych, czyli dzieci przyszłego spadkobiercy od ewentualnych długów spadkowych gdyż zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutek wobec spadkobierców odrzucającego.

Osoby, które otrzymują spadek, muszą zdawać sobie sprawę, że mogą odziedziczyć  nie tylko majątek, ale również długi. Odrzucenie spadku umożliwia uniknięcie spłaty zobowiązań zaciągniętych przed spadkodawcę dlatego warto udać się do prawnika (radca prawny, adwokat) i uzyskać  fachową pomoc.  Zapraszamy  serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel.: 791 404  669.

#spadek  #prawocywilne  #odrzuceniespadku #pomocprawna #prawnikczęstochowa #adwokat  #radcaprawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *