Obsługa przedsiębiorców – wygrana z Karczmarski Inkasso

W dniu 31.03.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie naszego stałego klienta toczącej się  pod sygn. VIII GC 500/21, w którym na posiedzeniu niejawnym oddalił w całości wniesione przez Kaczmarski Inkasso powództwo przeciwko przedsiębiorcy (któremu prowadzimy sprawy w ramach stałej obsługi prawnej).

We wpisie z dnia 02.12.2021 r. poruszaliśmy już problematykę  wadliwych i nie do końca uczciwych działań powszechnie znanych firm windykacyjnych. Przedstawiona przez nas argumentacja zyskała poparcie ze strony Sądu. Wygrana naszego Klienta cieszy nas szczególnie gdyż sprawa dotyczyła sytuacji, w której wynajęta przez naszego stałego klienta firma windykacyjna zarzucała mu „rzekome” niewłaściwe wykonanie umowy naliczając kary umowne w nieprawdopodobnych wysokościach. Nie może być tak, że korzystający z usług firm windykacyjnych i zlecający odzyskanie im długu stają się ich ofiarami.

Przypominając historię naszego Klienta należy wskazać, że jako prowadzący działalność gospodarczą zgłosił się do firmy windykacyjnej w celu odzyskania długu. Firma w jego imieniu miała odzyskać należność od jego dłużnika. Jednak nieoczekiwanie w odpowiedzi na wezwanie i po rozmowie z dłużnikiem  firma odstąpiła od wykonywania dalszych czynności windykacyjnych. Jak się  potem okazało firma mająca odzyskać dług w imieniu naszego Klienta dała wiarę subiektywnym twierdzeniom dłużnika jakoby długu nie było. W konsekwencji nasz Klient  po dokonaniu reklamacji został obciążony karą umowną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych za przekazanie do windykacji rzekomo nieistniejącej wierzytelności  wobec swojego dłużnika. Na kanwie niniejszej sprawy Sąd przychylił się do naszej argumentacji, że zaprzestanie wszelkich działań przez firmę windykacyjną  należy uznać za sprzeczne z interesem i działaniem na niekorzyść klienta. Zgodzić należy się z tym, że firmy windykacyjne powinny przede wszystkim działać interesie swojego klienta i doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania roszczenia. Postawa wspomnianej firmy miała  na celu dostarczenie sobie dodatkowego dochodu kosztem naszego Klienta. Całkowicie niezasadnym było roszczenie  firmy windykacyjnej  o zapłatę kary umownej wobec naszego Klienta, której po przeprowadzeniu rzetelnego postępowania sądowego uiszczać płacić nie musi. Niniejsza sprawa pokazuje jak ważna jest dla dużych firm jest stała obsługa prawna oraz że warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego, adwokata), który skutecznie pomoże bronić swoich racji  przed Sądem. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 791-404-669 oraz na naszą stronę https://ledwon-kancelaria.pl/.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawycywilne #prawopracy #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #windykacja #stałaobsługarawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *