Kolejny sukces! Wygrana z Getin Noble Bank !

 

Kolejny sukces ! Wygrana z Getin Noble Bank S.A!

Dnia 22 marca 2022 roku zapadł wyrok w sprawie klienta naszej kancelarii przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z bankiem Getin Noble Bank S.A z 2006 roku. Sąd Okręgowy  unieważnił umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do CHF ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 25 lipca 2006 r. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 87.455, 44 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W trakcie procesu podnoszono, że postanowienia umowy od początku były nieuczciwe, ponieważ pozwany Bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF.W rzeczywistości bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego, o którym Klient nie został poinformowany w chwili podpisania umowy. Kredytobiorca również nie został zawiadomiony  w jaki sposób będzie ustalany kurs waluty zawierając umowę był przekonany, że kurs waluty stosowany do przeliczeń jest miernikiem obiektywnym niezależnym w jakikolwiek sposób od pozwanego Banku.

Dotychczas żadna z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw frankowych nie została przegrana. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel. 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *