Zwycięstwo Kancelarii w sprawie przeciwko sprawczyni kolizji drogowej!

Kancelaria Radcy Prawnego podejmuje się również reprezentacji klientów w sprawach z zakresu przestępstw oraz wykroczeń w ruchu drogowym, jak również ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, w przedmiotowej sprawie radca prawny reprezentował klienta, który został pokrzywdzony w kolizji z winy innego kierującego pojazdami. Klient Kancelarii występował w Sądzie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Uczestnictwo pokrzywdzonego – klienta Kancelarii w przedmiotowej sprawie było o tyle istotne, że ubezpieczyciel obwinionej/sprawczyni zdarzenia odmówił pokrzywdzonemu wypłacenia odszkodowania z tytułu polisy OC do momentu orzeczenia winy ubezpieczanej przez nich sprawczyni w postępowaniu sądowym.

Wyrokiem z dnia 06.09.2022 r., sygn. akt XVI W 412/21 Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał obwinioną za sprawcę zdarzenia drogowego/kolizji i wymierzył jej karę grzywny w kwocie 400,00 zł, a ponadto zasądził od sprawczyni kwotę 40,00 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty karnej i obciążył ją wydatkami postępowania (kosztami) w kwocie 920,00 zł. Oprócz tego zasądzono od sprawczyni na rzecz pokrzywdzonego/klienta Kancelarii zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku skazującego pokrzywdzonemu zostanie wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawczyni wypadku, co pozwoli mu na wyrównanie szkody majątkowej poniesionej w wyniku kolizji drogowej.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń, jak również zespół Kancelarii.

W przypadku problemów związanych z wypadkami/kolizjami drogowymi, jak również wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy zapraszamy uprzejmie do kontaktu z Kancelarią.

#radcaprawny #adwokat #wypadek #kolizja #zdarzeniedrogowe #sprawca #pokrzywdzony #OC #ubezpieczenie #wykroczenie #wyrok #odszkodowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *