Dwie wygrane sprawy frankowe w jeden dzień – Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. i z Bankiem BPH S.A. Kolejny sukces Kancelarii!!!

 

 

Dnia 04.10.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod  sygn. akt  I C 119/22  oraz w sprawie I C  492/21  zapadły wyroki w sprawach naszych klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF)– obydwa powództwa frankowe zostały uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym w sprawie pod sygn. akt I C 119/22  ustalono, że zawarta z PKO BP S.A umowa kredytu oparta na wzorcu Własny Kat Hipoteczny jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 132.601,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Z kolei w sprawie pod sygn. akt I C 492/21 przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie również uznał, że zawarta umowa kredytu jest bezskuteczna od samego początku i zasądził  od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 27.192,41 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz  zwrot kosztów procesu.

Obie sprawy były prowadzone osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Sąd Okręgowy w Częstochowie w jednej jak i drugiej sprawie przychylił się do wypracowanej przez naszą Kancelarię argumentacji. W ustnym uzasadnieniu tychże wyroków wskazano, że nasi Klienci  nie byli należycie poinformowani o ryzyku walutowym. W związku z tym cała odpowiedzialność za ryzyko walutowe została przerzucona wyłącznie na kredytobiorców frankowych. Na kanwie niniejszej sprawy wspomniano, że brak jest systemowego rozwiązania dla kredytobiorców obciążonych kredytem we frankach, chociaż problem jest naglący szczególnie ze względu na ilość spraw wpływających obecnie  do sądów. Podkreślono, że banki wprowadziły na rynek wyjątkowo niebezpieczny produkt jakim są kredyty we franku szwajcarskim.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje klientów w sporach z bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *