Wygrana z mBank S.A. z siedzibą  w Warszawie! Kolejny sukces Kancelarii w sprawie frankowej!!

W dniu 3 czerwca 2022 r. zapadł wyrok w sprawie Klienta naszej kancelarii przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I C 430/21. W całości uwzględniono argumentację wypracowaną przez Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy o  kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 roku. Tutejszy Sąd zdecydował o unieważnieniu umowy kredytowej  ex tunc (tj. od chwili jej zawarcia) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta  kwotę, której domagaliśmy się w pozwie  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Należy zauważyć, że na gruncie niniejszej sprawy wadliwie przedstawienie konsumentowi oferty kredytu waloryzowanego do CHF, poprzez niewyjaśnienie ryzyka walutowego, przerzucenie ryzyka walutowego w całości na konsumenta w okresie obowiązywania wieloletniej  umowy nie doprowadziło do zgodnego z prawem i zasadami współżycia uzgodnienia głównego przedmiotu umowy a bez jego uzgodnienia umowa nie może istnieć. Wadliwe przedstawienie produktu było  również sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami i doprowadziło do rażącego naruszenia interesów konsumenta.  Wskazane zapisy  mają charakter abuzywny a ich usunięcie powoduje nieważność całej umowy. Jednocześnie bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego, o którym Klienci nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy, a co godziło w ich interesy finansowe.

Nasza Kancelaria sprawy frankowe. Mamy nadzieję, że kolejne orzeczenia w prowadzonych przez Nas sprawach również będą korzystne dla naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 791 404 669 jak również na stronę internetową https://ledwon-kancelaria.pl/.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawycywilne #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #konsument #uniewaznieniekredytufrankowego #odrankowienie #kredytfrankowynieważny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *