Kolejna wygrana z mBank S.A. !!! Kredyt frankowy nieważny!

Dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny (sygn. akt II C 1021/21) w sprawie naszych klientów wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy o  kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008 roku. Zgodnie z wyrokiem Sadu I instancji wydanym w przedmiotowej sprawie, Sąd zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę 50.909,28 zł oraz 19.500,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi.  Nadto kosztami procesu został obciążony pozwany bank. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w umowie zawarte są klauzule abuzywne co skutkowało nieważnością przedmiotowej umowy. Zdaniem Sądu pozwany bank nie dopełnił także obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców. Warto zaznaczyć, że to kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Polskie sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców  frankowych. Dlatego warto udać się do prawnika (radcy prawnego, adwokata) i spróbować unieważnić umowę kredytu  frankowego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 791 404 669 jak również na stronę internetową https://ledwon-kancelaria.pl/.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawycywilne #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #konsument #uniewaznieniekredytufrankowego #odrankowienie #kredytfrankowynieważny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *