Kredyt frankowy nieważny ! – kolejna wygrana kancelarii, tym razem z BNP Paribas S.A. (dot. kredytu spłaconego)

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie I C 419/20 zasądził od pozwanego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszego klienta kwotę 102.099,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotem kosztów procesu, uwzględniając w całości nasze powództwo! Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W niniejszej sprawie pozew wpłynął do Sądu we wrześniu 2020 r. Korzystny wyrok niniejszej w sprawie „frankowej” na rzecz naszego klienta został więc wydany w nieco ponad rok po wniesieniu powództwa.

Umowa z Bankiem różniła się od większości umów z którymi prawnicy mają na ogół do czynienia. Umowa ta pierwotnie zawarta z Fortis Bank Polska S.A. dotyczyła kredytu denominowanego do CHF. Jednocześnie poza wskazaniem kredytu w określonej ilości CHF w umowie dodatkowo została określona górna granica wypłaty świadczenia określona w PLN. Pomimo, iż zapis ten mógł zasiać wątpliwość czy mamy do czynienia z abuzywnością skoro kwota kredytu została określona zarówno w CHF jak również PLN to nasi prawnicy nie mieli wątpliwości, że taka umowa jest nieważna. Wskazanie bowiem w umowie samej górnej granicy kwoty kredytu jaka zostanie wypłacona w PLN nie spełnia wymogu określoności świadczenia. Taki zapis podobnie jak uregulowania innych umów frankowych stwarzał po stronie Banku dowolność co do tego jaka kwota kredytu zostanie wypłacona w PLN, a to zaważyło na stwierdzeniu nieważności umowy.

Niniejszy wyrok potwierdza słuszność przedstawionej przez nas argumentacji. Co ciekawe kredyt, którego dotyczyła przedmiotowa sprawa został formalnie spłacony w 2015 r., przez co w przedmiotowym postępowaniu kancelaria domagała się zwrotu powstałej nadpłaty wynikającej z nieważności umowy.

Każde zwycięstwo w sprawie „frankowej” cieszy zarówno nas, jak i klientów. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko Bankom, w tym spraw z tytułu kredytów frankowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a nasi  prawnicy do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Szczególny profil naszej Kancelarii przekłada się na korzystne rozstrzygnięcia w prowadzonych przeciwko Bankom i innym instytucjom finansowym sprawach. Dotychczas żadna z powierzonych naszej Kancelarii spraw frankowych nie została przegrana.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 791-404-669 oraz na ledwon.kancelaria@gmail.com

#sprawyfrankowe #unieważnieniekredytu #prawnikfrankowy #prawnikczęstochowa #radcaprawnyczęstochowa #odfrankowaniekredytu #adwokatczestochowa #kancelariaprawna #wygranazbankiem #unieważnieniekredytufrankowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *