Konsekwencje rozwodu – cz 3. Ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi

W wyniku spraw rozwodowych oraz przy rozstaniach osób, które nie zawarły związku małżeńskiego ale posiadają wspólne małoletnie dzieci należy ustanowić oraz ustalić sposób, czas i miejsce odbywania kontaktów z dziećmi.

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) rodzice i dzieci mają  prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jest to niezależne od tego czy posiadamy pełną władzę rodzicielską czy nie.

Są dwie możliwości ustalenia kontaktów :
1. Rodzice samodzielne i dobrowolnie porozumieją się w tej sprawie
2. Kontakty zostaną ustalone na drodze sądowej ( w przypadku braku porozumienia się rodziców )

Co obejmują kontakty ?
Przede wszystkim obejmują :
– spotkania dziecka z rodzicem,
– wspólne przebywanie,
– zabieranie dziecka poza jego miejsce stałego pobytu, w tym do swojego domu, na wycieczki, wakacje, święta itp.

Zgodnie z art. 113 1 par. 1  KRiO  Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W przypadku, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się z ustalonych kontaktów z dzieckiem, Sąd może zmienić orzeczenie w przedmiocie kontaktów. Zresztą zgodnie z art. 113 2 par.  1 KRiO jeżeli wymaga tego dobro dziecka Sąd może ograniczyć  utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem,  w szczególności:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *