Kredyt w EURO nieważny! Wygrana z PKO Bank Polski S.A.!

Dnia 06.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu w EURO (EUR) – powództwo zostało uwzględnione w całości. Sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów  kwotę 184.323,32 zł  oraz 15.501,98 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła spłaconego kredytu w walucie euro.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia i dotyczyła umowy kredytu  w EUR z 2010 r.

Umowa o kredyt waloryzowany do waluty euro zawarty między stronami zawierała klauzule niedozwolone. Mimo, iż kredyt był w EURO zawierany był kilka lat po boomie kredytowym to banki nadal umieszczały w umowach analogiczne klauzule niedozwolone jak te występujące  w umowach  frankowych.

Kredyt waloryzowany kursem EUR okazał się   tak samo wadliwy jak  kredyt frankowy. Należy pamiętać, że kredytobiorcy, którzy spłacili swoje kredyty w EUR  również mogą dochodzić roszczeń przed sądem. Konsekwencją nieważności jest zasądzenie od Banku na rzecz klientów kancelarii zwrotu całego świadczenia (wszystkich wpłaconych przez klientów rat). Warto wiedzieć, że kredyt w EURO też można unieważnić jak kredyt frankowy!!!

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach bankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #kredytweuro #wygrana #konsument #sprawybankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *