Stała obsługa prawna przedsiębiorców – czy to ma sens i czy się opłaca?

W skrócie „stała obsługa prawna przedsiębiorców” polega na zajmowaniu się sprawami związanymi z działalnością gospodarczą danego klienta za stałym miesięcznym wynagrodzeniem/abonamentem.

Oczywistym jest, iż w pewnym okresie prowadzenia działalności mogą pojawić się m.in.:

– problemy z pracownikami,

– spory sądowe,

– problemy administracyjne,

– różnego rodzaju problemy z kontrahentami  i partnerami biznesowymi,

– plany dotyczące zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej (np. przekształcenia w spółkę),

– i in.

Przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorca może korzystać z profesjonalnego doradztwa prawnego w każdej chwili, nie tylko w sytuacjach problemowych, ale także w czasie podejmowania nowych działań mających na celu rozwój firmy (np. tworzenia oddziału przedsiębiorstwa, sporządzania umów o pracę, badania umowy kredytu, przekształcenia w spółkę handlową).

Przedsiębiorcy korzystający z doraźnej pomocy kancelarii prawniczych i rozliczający się osobno za każdą sprawę/usługę dochodzą do wniosku, że korzystanie z usług prawnych jest bardzo drogie. Z drugiej strony niby dlaczego współpraca w ramach stałego abonamentu/wynagrodzenia miałaby być tańsza i czy w ogóle taka współpraca może być lepsza?

Odpowiadając na to pytanie należy zauważyć, iż stała współpraca wiąże się z koniecznością poznania przez prawnika specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta i występujących w jej ramach problemów i perspektyw. W zależności od ilości zatrudnianych osób, branży, miejsca prowadzenia działalności itd. specyfika ta będzie różna dla poszczególnych klientów. Wdrożenie prawnika w meandry prowadzonej działalności pozwala na szybsze: podejmowanie decyzji, udzielanie porad, opinii, sporządzanie umów i innych dokumentów w ramach prowadzonej działalności. Podobnie jak w innych zawodach również praca radcy prawnego czy adwokata jest wykonywana „w czasie” i im więcej czasu zabiera rozwiązanie danego problemu tym większe są stawki wynagrodzenia za poszczególną sprawę. Znajomość specyfiki działalności gospodarczej klienta, w tym często uczestniczenie w tworzeniu jej ram (np. poprzez sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, projektów uchwał zgromadzenia wspólników, umów handlowych) pozwala na wykonanie tej samej pracy w znacznie krótszym czasie co ma swoje przełożenie na odpowiednio niższą cenę.

Czy zatem decydowanie się na stałą obsługę prawną jest opłacalne? Tak jeżeli dojdzie się do przekonania lub (co jest częstsze) nabierze doświadczenia, że duża ilość doraźnych usług jest znacznie droższa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *