Wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie!! Kredyt frankowy unieważniony!

W toku postępowania przeciwko Bankowi Millennium S.A. nasza kancelaria żądała stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na  sprzeczność jej zapisów zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym oraz na abuzywność szeregu postanowień, między innymi odnoszących się do klauzuli przeliczeniowej i odesłań do  tabeli kursowej ustalonej przez pozwany bank.

Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał słuszność naszym argumentom podnoszonych  na gruncie niniejszej sprawy i w dniu 05.06.2024 r. sąd I instancji zarówno ustalił nieważność umowy kredytowej z dnia 16.11.2008 r., jak również zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 81.531,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i z powodzeniem  prowadzi sprawy frankowe.

#radcaprawny  #prawnik  #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik  #franki  #nieważnykredyt  #konsument #Millennium  #prawnikczestochowa #radcaprawnyczestochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *