Kolejna wygrana z Bankiem BPH z/s w Gdańsku !! Kredyt frankowy unieważniony!

Dnia 12.06.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Opolu, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 08.10.2004 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku BPH S.A. na rzecz naszych  Klientów kwotę  275.496,62 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd po zbadaniu sprawy nie dostrzegł możliwości utrzymania w mocy umowy obciążonej tak istotnymi wadami prawnymi, przychylając się do żądania strony powodowej, uznając że argumenty  zaprezentowane przez  kancelarię były słuszne. Na skutek tego Sąd w sprawie kredytu frankowego udzielonego naszym klientom uznał umowę za nieważną w całości. Nadto  sąd kierując się zasadą teorii dwóch kondykcji, zasądził zwrot wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz Banku.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych.

#radcaprawny  #prawnik  #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik  #franki  #nieważnykredyt  #konsument #BankBPH #prawnikczestochowa #radcaprawnyczestochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *