Wygrana z Bankiem BPH S.A.!! Kredyt frankowy unieważniony!

Dnia 17.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Opolu, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 24.08.2006 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych  Klientów kwotę 93.017,20 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 14.273,67 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sad Okręgowy w Opolu przyznał w całości rację argumentacji zaprezentowanej przez naszą kancelarię. Sąd kierując się zasadą teorii dwóch kondykcji, zasądził zwrot wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz Banku. Wskazano, że sporna umowa zawiera klauzule abuzywne, po których wyeliminowaniu nie może dalej obowiązywać. Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych.

Wspominany wyrok frankowy jest kolejnym, który potwierdza zaangażowanie i doświadczenie  naszej kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych.

#radcaprawny  #prawnik  #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik  #franki  #nieważnykredyt  #konsument #BankBPH # #prawnikczestochowa #radcaprawnyczestochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *