Wygrana z Bankiem Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Kredyt frankowy nieważny!

Dnia 31 maja 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie  IV Wydziałem Cywilnym w sprawie IV C 131/20 obyła się rozprawa i jednocześnie zapadł wyrok w sprawie zawartego we franku szwajcarskim (CHF) kredytu hipotecznego. Powództwo wniesione przez Kancelarię w imieniu naszych Klientów zostało uwzględnione w całości, a Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 190.127,07 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył pozwany Bank kosztami procesu w całości.

Sąd uwzględnił argumentację naszej Kancelarii i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu Klientów Kancelarii, będących konsumentami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium S.A. z 2007 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego od początku (ex tunc) była nieważna ze względu na brak określoności świadczenia.  W ocenie Sądu postanowienie umożliwiające przeliczanie kredytu po kursie obowiązującym w bankowych tabelach kursów pozwalało Bankowi w sposób arbitralny i bez ograniczeń kształtować wysokość kursu waluty franka szwajcarskiego, a w konsekwencji również wysokość świadczenia kredytobiorców.

Ponadto w uzasadnieniu  Sąd Okręgowy stwierdził, iż nie ma możliwości utrzymania przedmiotowej umowy w mocy. Biorąc pod uwagę wadliwość umowy kredytowej nie może się ona ostać w porządku prawnym.

Wskazano również, że kredytobiorcy spełniali świadczenie nienależne zatem należy im się zwrot wszystkich uiszczanych na rzecz pozwanego kwot na podstawie art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd również uznał podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczeń za całkowicie bezzasadny.

Niewątpliwie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w niniejszej sprawie roszczenie główne o zapłatę i ustalenie nieważności  umowy zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził i nadzorował doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *