Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. !! Umowa kredytu frankowego nieważna!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.05.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt  I C 867/22 zapadł wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) –  powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym ustalono, że zawarta z Bankiem BPH S.A. umowa kredytu  hipotecznego z 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 136. 427, 36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Sprawa była prowadzona osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Sąd Okręgowy w Częstochowie przychylił się do wypracowanej przez naszą Kancelarię argumentacji. Sąd w motywach ustnych rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że na skutek braku wywiązania się pozwanego banku z obowiązku informacyjnego Klienci naszej kancelarii nie mieli możliwości rozeznania się w skutkach zawartej przez siebie umowy. Nadto kredytobiorcy nie mieli możliwości wpływu na postanowienia zawarte w umowie. Sąd wskazał również, że brak było podstawy prawnej do dokonywania przez konsumentów jakichkolwiek płatności na rzecz pozwanego Banku, co tym samym uzasadniało żądania zgłoszone w pozwie co do zapłaty i ustalenia nieważności przedmiotowej umowy. Sąd I instancji dopatrzył się istnienia niedozwolonych  postanowień umownych i z tego powodu  analizowana umowy słusznie została uznana za nieważną.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje klientów w sporach z bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #czestochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #sprawybankowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *