Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.!!!  Wyrok w sprawie frankowej już po 3 miesiącach !!!!

Dnia 9 maja 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 55/23 Sąd Okręgowy w Częstochowie  I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo Klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego  denominowanego z 2005 r.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 154.153, 43 zł  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na kanwie niniejszej sprawy wskazywaliśmy, że wadliwe postanowienia przeliczeniowe  zawarte w spornej umowie  nie były przedmiotem jakichkolwiek negocjacji i zostały kredytobiorcom narzucone.  Podobnie jak sam rodzaj kredytu wskazany jako jedyny możliwy w dniu zawarcia umowy wobec twierdzenia banku jakoby kredytobiorcy  nie posiadali zdolności kredytowej  do uzyskania kredytu w walucie PLN.

Co więcej pozwany bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego poprzez stosowanie dwóch kursów tj. kursu sprzedaży i kursu kupna. W motywach ustnych wyroku zwrócono uwagę na nieuczciwość wobec kredytobiorców zapisów umownych dotyczących m.in. spreadu walutowego, ponieważ kredytobiorcy nie  zostali o nim poinformowani  i nie  wiedzieli, że to będzie generowało dla nich dodatkowy koszt.

Biorąc  pod uwagę wadliwość  przedmiotowej umowy w tym kształcie nie może ona ostać się w porządku prawnym. Podkreślenia wymaga, że nie ma możliwości usunięcia wspominanych klauzul, co było podnoszone przez pozwany bank, wówczas umowa nie mogłaby być wykonywana zgodnie z prawem.

Warto wskazać, że w toku przewodu sądowego odbyła się 1 rozprawa, podczas której doszło do przesłuchania naszych Klientów. Wyrok zapadł zaledwie po ponad 3 miesiącach od wniesienia pozwu do Sądu!

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #katowice #śląsk #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *