Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP S.A. !! Wyrok w sprawie frankowej już po 5 miesiącach !!!!

Dnia 23.03.2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie  I Wydziałem Cywilnym dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 680/22 Sąd I instancji uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez PKO BP S.A. Sprawa dotyczyła umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT  z 2009 r.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 150.073, 22 zł  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd Okręgowy w Częstochowie  w całości poparł argumentację podnoszoną  przez Kancelarię. W przedmiotowej sprawie wysunęliśmy żądanie stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na sprzeczność jej zapisów z prawem oraz na abuzywność szeregu postanowień w szczególności klauzul przeliczeniowych. Sąd podkreślił zastosowanie w umowie klauzul abuzywnych szczególnie odnoszących się do klauzuli denominacyjnej. Podczas publikacji wskazano, że pozwany bank stosował arbitralnie kursy walut i miał swobodę w ich kształtowaniu. Wobec powyższego kredytobiorcy nie mieli możliwości zbadania prawidłowości ustalanych przez bank kursów. Co więcej pozwany bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego poprzez stosowanie dwóch kursów tj. kursu sprzedaży i kursu kupna. W motywach ustnych wyroku zwrócono uwagę na nieuczciwość wobec kredytobiorców zapisów umownych dotyczących m.in. spreadu walutowego, ponieważ kredytobiorcy nie  zostali o nim poinformowani  i nie  wiedzieli, że to będzie generowało dla nich dodatkowy koszt a to godziło w ich interesy finansowe. Dodatkowo zwracano uwagę  na brak poinformowania kredytobiorców o ryzyku kursowym zatem pozwany bank nie dopełnił wobec naszych klientów obowiązku informacyjnego.  Wszelkie koszty wpłacane bankowi stanowiły bezpodstawne wzbogacenie banku, więc  w pełni uzasadnione było  żądanie zwrotu wpłaconych kwot. Biorąc  pod uwagę wadliwość  przedmiotowej umowy w tym kształcie nie mogła ona ostać się w porządku prawnym.

Warto wskazać, że postępowanie w sprawie frankowej zainicjowane zostało na początku października 2022 r. a w toku przewodu sądowego odbyła się 1 rozprawa, podczas której doszło do przesłuchania naszych Klientów oraz świadka. Wyrok zapadł zaledwie po 5 miesiącach  od wniesienia pozwu do Sądu!

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #katowice #śląsk #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *