Wygrana z Bankiem BPH S.A. !!! Kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych!!! Zwrot nadpłat przy spłaconym kredycie !!!

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria wygrała kolejną sprawę  frankową z Bankiem BPH  S.A. z siedzibą w  Gdańsku. Spór dotyczył umowy kredytu denominowanego do waluty szwajcarskiej zawartej w marcu 2005 roku. Wyrokiem z dnia 20 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, sygn. akt I C 779/21 przychylając się do naszej argumentacji zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 253.021, 53 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń, a przedmiotem oceny był formalnie spłacony (zgodnie z umową) kredyt frankowy. Klienci kancelarii formalnie spłacili swój kredyt kilka lat przed założeniem spraw, w takich sytuacjach możliwe jest jednak domaganie się zwrotu niesłusznie pobranych przez Bank kwot.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu frankowego zawierała postanowienia kształtujące obowiązki kredytobiorcy w sposób niejednoznaczny, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała jego interes.

Bank nie zdołał wykazać w przedmiotowym postępowaniu, że postanowienia wprowadzające ryzyko walutowe, w tym główne postanowienie dotyczące zawarcia umowy o kredyt denominowany  do CHF, zostały indywidualnie uzgodnione. Wobec powyższego kredytobiorca nie miał  żadnego wpływu na postanowienia zawarte w umowie.

W trakcie procesu podnoszono, że postanowienia umowy od początku były nieuczciwe, ponieważ pozwany Bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. W rzeczywistości bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego, o którym Klient nie został poinformowany w chwili podpisania umowy. Kredytobiorca również nie został zawiadomiony w jaki sposób będzie ustalany kurs waluty  przy zawarciu przedmiotowej umowy. A zatem  pozwany bank  miał  pełną swobodę w ustalaniu kursów.

Dotychczas we wszystkich prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach sądy uznały, że umowy frankowe są nieważne.  Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel. 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #katowice #śląsk #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *