Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP S.A. ! Wyrok już po 7 miesiącach!!

W dniu 3 lutego 2023 r. nasza kancelaria uzyskała kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie  w sprawie pod sygn. akt I C 371/22 uwzględnił roszczenie naszej Klientki w sporze z PKO BP S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt Hipoteczny” zawartej w 2007 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił  nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 140.443,78 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.817,00 zł.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd uwzględnił w pełni żądanie wysunięte przez kancelarię w imieniu Klientki oraz  przychylił się do argumentacji podnoszonej w pozwie jak i w dalszych pismach procesowych.

Sąd  Okręgowy w Częstochowie podkreślił, że nasza Klientka nie została należycie poinformowana o ryzyku kursowym oraz o tym, że bank będzie pobierał dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego z tytułu stosowania dwóch kursów tj. kursu kupna i kursu sprzedaży. Warto przy tym wskazać, że umowa została zawarta na 30 lat zatem pobieranie dodatkowego wynagrodzenia przez tak długi okres stanowiło znaczny koszt zaliczany do tzw. kosztów około kredytowych, które musiała pokryć nasza Klientka. Na skutek niewywiązania się pozwanego Banku z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego Kredytobiorczyni nie miała pełnej orientacji czy umowa kredytu będzie  dla niej korzysta. W konsekwencji, biorąc pod uwagę wadliwości  przedmiotowej umowy Sąd uznał, że w takim kształcie nie może ona nadal obowiązywać w obrocie prawnym. Sąd Okręgowy zwrócił  również uwagę na klauzule umowne, które należało uznać za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. Klauzule te kształtują prawa i obowiązki konsumenta – Kredytobiorczyni w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami przez uzależnienie warunków waloryzacji świadczenia od silniejszej strony umowy tj. Banku.

Warto wskazać, że postępowanie w sprawie frankowej zainicjowane zostało na początku czerwca 2022 r. a w toku przewodu sądowego odbyły się 2 rozprawy, podczas których doszło do przesłuchania naszej Klientki oraz świadka. Wyrok zapadł zaledwie po 7 miesiącach  od wniesienia pozwu do Sądu!

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z Bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #franki #wygrana #konsument #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *